Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

Motyle

motyl

Rok szkolny 2021/2022

Święto Niepodległości

Góra grosza

Rok szkolny 2020/2021

Zabawy podwórkowe Motyli

Oko „Motyli” na świat

Akcja #niebieskiemotyle2021. Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!

DZIEŃ DZIECKA WŚRÓD ALPAK
Ten wyczekany dzień, 1 czerwca, spędziliśmy na „Ranczo na Sówce” w Bujence. Urocze alpaki, fantastyczne miejsce, cudowni właściciele, słoneczna pogoda, wiele atrakcji…wszystko to sprawiło, że ten dzień był wyjątkowy i przyniósł dzieciom mnóstwo radości.

Zajęcia matematyczne i badawcze

Na zajęciach nie tylko uczymy się liczyć i rozwiązywać zadania matematyczne wykorzystując do tego różnorodne liczmany. Używamy je również do kreatywnych działań – układamy ciekawe kompozycje. Lubimy również zabawy badawcze i eksperymentowanie. Poznawalismy właściwości magnesu. Sprawdzaliśmy które tworzywa są przyciągane przez magnes a które nie. Dowiedzieliśmy się że magnes posiada 2 różne bieguny które przyciągają się i 2 takie same które odpychają się. Bardzo nam się spodobała ta zabawa a nawet rozśmieszyła. Na zakończenie wykonaliśmy rybki z kartonu a Pani umocowała na nich spinacze i wykonała wędki z magnesów, nitki i patyczków. Rozpoczęliśmy zabawę w wędkowanie, która sprawiła nam wiele radości.

Poznajemy zawody

Wiosna, łąka i motyle

Kolorowe motyle
,,Jestem Polakiem i Europejczykiem”
Dzieci z grupy Motyle poznawały i utrwalały wiadomości o rodzinnym mieście okolicy oraz dowiadywały się o najciekawszych miejscach naszego regionu, które warto zwiedzić. Oglądały i rozpoznawały na widokówkach fragmenty naszego miasta, a w albumach zdjęcia z regionu. Dzieci próbowały również na mapie i planie miasta zlokalizować miejsce swojego zamieszkania.
Na koniec wspólnie wykonaliśmy regionalna gazetkę.
W kolejnych dniach dzieci utrwalaly symbole narodowe, słuchały legend o powstaniu herbu stolicy i godła Polski. Wspolnie wykonalismy gazetkę utrwalająca symbole naszej ojczyzny.
Dzieci dowiedziały się również że Polska jest członkiem wspólnoty europejskiej – Unii Europejskiej. Poznały wygląd i symbolikę flagi unijnej oraz ciekawostki na temat wybranych państw członkowskich. Porównywały wygląd flagi ojczystej z flagami innych państw europejskich. Podsuowaniem wiadomości o Polsce było wykonanie ciekawej pracy plastycznej ktora została wywieszona w szatni na tablicy głównym holu.
Ponadto dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę o Polsce podczas zabawy w kodowanie.
Na koniec tygodnia, z inicjatywy dziewczynek z naszej grupy – Poli W. i Lili Z. odbył się ,,Quiz wiedzy o Polsce”. Dzieciom bardzo spodobał się ten pomysł i wszystkie chętnie wzięły w nim udział. Oczywiście dziewczynki zasiadły w jury i czytały pytania z pomocą pań. Same zaprojektowały medale i dyplomy, które wręczyły zwycięzcom za 1, 2 i 3 miejsce.

Twarożkowe kanapki

W ramach tematyki „Nowinki z wiejskiego podwórka” dzieci z grupy „Motyle” poznawały zwierzęta gospodarskie oraz korzyści wynikające z ich hodowli. Podsumowaniem zdobytych wiadomości były zajęcia praktyczne, na których dzieci wykonały twarożkowe kanapki, które udekorowały wiosennymi nowalijkami.

Ekologia

W ostatnim tygodniu kwietnia dzieci z grupy Motyle poszerzały wiadomości na temat ochrony przyrody, poznawały zagrożenia dla istnienia naszej planety wynikające z rozwoju cywilizacji. Uczyly się właściwej segregacji odpadów i dowiadywały się o słuszności takiego postępowania. Przeprowadzilismy również proste doświadczenie filtrowania wody a na koniec tygodnia podsumowaliśmy naszą wiedzę Quizem Ekologicznym, który rozpoczął się od rozwiązania krzyżówki z hasłem- EKOLOGIA. Przygotowane pytania i konkurencje przyniosły dzieciom dużo radości i satysfakcji z posiadanych wiadomości. Wszystkie zostały na koniec nagrodzone medalami Małego Ekologa.

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi – jest to coroczna akcja na rzecz promowania ekologicznych postaw. Z tej okazji dowiedzieliśmy się jakie przyzwyczajenia powinniśmy zmienić, by chronić naszą planetę i sprawić, by była piękna dla przyszłych pokoleń.

Pani Wiosna – twarz 3D oczami dzieci

Programujemy marcową pogodę

„W marcu jak w garncu” to przysłowie znane każdemu. Dzieci razem z GeniBotem zaprogramowały marcową pogodę. Po raz kolejny uczyły się prze zabawę.

Szukamy wiosny

U Motyli wiosna coraz bliżej…

Ćwiczenia gimnastyczne
Kształtować sprawność fizyczną, zwinność i koordynację wzrokowo – ruchową można ćwicząć nawet przy użyciu gazety 🙂 Dzieci z grupy „Motyle” uwielbiają takie aktywności.
Dodawanie i odejmowanie z GeniBotem 
W ramach programu „Uczymy dzieci programować” dzieci doskonaliły umiejętność dodawania i odejmowania w wyjątkowy sposób. Sposób atrakcyjny i dający świetną zabawę a zarazem podnoszący efektywną naukę programowania. A to wszystko dzięki GeniBotowi…geniuszowi wśród robotów 🙂

Zakładamy wiosenny ogródek

Codziennie wysiewamy i sadzimy w naszym ogródku nowe warzywa ale również kwiaty np. mieczyki. Chcemy żeby wiosna zagościła w naszej sali jak najszybciej🌼🌺🌸🌷🌻

Kukiełki
W ramach tematyki związanej z teatrem dzieci z grupy „Motyle” wykonały kukiełki. W tym celu użyły takich materiałów jak: plastikowe łyżki, drewniane patyczki, włóczki, tkaniny, tasiemki, kreatywne druciki, piórka itp. Wcześniej poznały takie pojęcia jak: aktor, scena, kurtyna, widownia, rekwizyty, sufler, reżyser, dekoracje. Ponadto dzieci dowiedziały się, jakie są rodzaje lalek teatralnych.
Zabawa w teatr jest niezwykle wszechstronna i przynosi wiele korzyści. Bardzo rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyraźna, rozwija płynność ruchów i zwiększa poczucie własnej wartości.

Światowy Dzień Kota

,,Bajki i baśnie-uczą i wychowują”
W ramach realizowanej tematyki dzieci podczas prezentacji wybranych bajek i baśni utrwalały podstawowe prawa dotyczące norm społecznych. Wysłuchały baśni H.Ch.Andersena ,, Brzydkie Kaczątko”, której celem było podkreślenie że każdy – Ma prawo do szacunku – uczenie tolerancji i akceptowania ludzi takimi jakimi są. Na innych zajęciach na podstawie bajki J.Perauta ,, Kopciuszek” dzieci wypowiadały się na temat własnych uczuć dostrzegając uczucia innych. Utrwaliły jeszcze jedno ze znanych praw- Mamy prawo wypowiadać swoje myśli i mówić o swoich uczuciach. Dzieci wykonały również książeczki na podstawie wysłuchanej baśni i bajki. Zorganizowaliśmy również ,, Kącik książki”, w którym umieściliśmy ulubione książki przyniesione przez dzieci z domu, na podstawie których wypowiadały się uzasadniając dlaczego wybrały tę a nie inną książkę. Codziennie po obiedzie czytamy wybrane opowiadania i bajki z książek z naszego kącika a dzieci słuchają ich z zainteresowaniem. Chętne malują wybrane scenki na podstawie przeczytanych utworów.
Realizacja programu ,,Czyste powietrze wokół nas” w grupie ,,Motyle”
Zajęcia są przeprowadzane w najstarszej grupie wiekowej 5 i 6-latkach w ramach Programu Edukacji Antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych. Program dostosowany jest do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci przedszkolnych. Umożliwia on wykształcenie u nich świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Zajecia miały formę warsztatów w na których dzieci stopniowo były zapoznawanie z tematem.
1. Ukierunkowanie uwagi i działań dzieci na źródła i rodzaje dymu w środowisku na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji oraz ilustracji tematycznych.
2.,,Co i dlaczego dymi?” – zwiększenie wiedzy dziecka zlokalizowania różnych źródeł dymów, określenie ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się. Dzieci na koniec tych zajęć w zespołach malowały plakaty n.t. ,, Źródła dymów i ich rodzaje”.
3.,,Jak się czuje kiedy dymi papieros?”- zwiększenie wiedzy dotyczącej szkodliwości dymu papierosowego. Dzieci na tych zajęciach wizualizualy podczas zabawy dramowej wyobrażały rozpoznawały oraz odpowiednio reagowały na miłe zapachy i przedstawiały reakcje na dym papierosowy. Na koniec poznały maskotkę dinozaura Dinusia w wersji do kolorowania oraz wysłuchały o nim piosenki.
4.,,Co się dzieje gdy ludzie palą papierosy?”- zwiększenie wiedzy n.t. skutków palenia papierosów. Dzieci utrwalały swoją wiedzę na powyższy temat podczas zabawy ilustracyjno-pantomimicznej na podstawie ,,Piosenki o Dinusiu”.
5.,,Jak unikać dymu papierosowego?”- wzrost kompetencji dzieci w zakresie umiejętności zachowania się, gdy znajdują się w zadymionych pomieszczeniach oraz radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy. Dzieci wyszukiwały tabliczek z zakazem palenia i wymieniały miejsca, w których nie wolno palić uzasadniając odpowiedź. Rozmawiały o szkodliwości palenia tytoniu dla palacza i osób z jego otoczenia. Na koniec malowały znaczki z zakazem palenia oraz przedstawiały własne przykłady tego komu lub czemu przeszkadza dym papierosowy. Wykonały również książeczkę podsumowująca zdobyta wiedzę.

Tłusty czwartek w Motylach 🥯

Zajęcia wg koncepji E.Gruszczyk-Kolczynskiej ,, Uczymy się kupować i sprzedawać”
Działania miały na celu nauczenia dzieci liczenia i wymiany: jeden za jeden, dwa za jeden, pięć za jeden zgodnie z umową określającą wartość przedmiotów oraz z umowną ceną. Dzieci sprawdzały czy liczba przedmiotów odpowiada oczekiwaniu. Następnie segregowaly i przeliczały zakupione przedmioty oraz sprawdzaly ile zostało im pieniędzy ( fasolki ). Sprzedawcy liczyli utarg ze sprzedaży sumując po 10 i zapisywały na kartce po przeliczeniu każdej dziesiątki. Dziecko – bankier zadeklarowało że policzy pieniądze które pozostały w banku. W podsumowaniu pomógł nauczyciel. Dzieciom bardzo spodobały się takie zajęcia i wykazały chęć ich kontynuowania w przyszłości.
KUBECZKOWA MATEMATYKA 
Odwzorowywanie układu kubeczków, czyli budowanie wieży według wzoru bardzo spodobało się dzieciom. Dzisiejsza propozycja, to połączenie tej aktywności z rozwijaniem umiejętności matematycznych…zanim dzieci zbudują wieżę muszą ustalić, w których kolorach kubki będą ją tworzyć. Zadania odbyły się w ramach cyklu „Kodowania na dywanie”.

Pizza

W ramach tematyki ,, Jestem samodzielny w kuchni” dzieci z gr. ,,Motyle” wykonały ciekawą pracę plastyczną n.t. ,,Pizza” rozwijającą wyobraźnię twórczą i pomysłowość.

„MOTYLE” SAMODZIELNE W „KUCHNI”
Wspólne przygotowywanie i spożywanie gofrów🧇 to naprawdę wielka radość 😀 a przy tym doskonalnie samodzielności, rozmowy na temat przygotowywania posiłków i kultury ich jedzenia, kształtowanie poczucie estetyki jedzenia. Rozwój przez działanie to jest to, co każde dziecko bardzo lubi.
Było po prostu pysznie!
„Śnieg zasypał pola, lasy.
Dokąd lecą głodne ptaki?
Kto je karmi po zamieci?
Kto?
Wiadomo małe dzieci! …”
W. Domaradzki

Dzieci z grupy „Motyle” wiedzą, że gdy pod grubą warstwą śniegu ptaki nie mogą znaleźć odpowiedniej ilości pokarmu, należy im pomóc. Najpierw dowiedziały się co ptaki mogą jeść a następnie wykonały przysmaki dla skrzydlatych przyjaciół, które zawiesiły w ogrodzie przedszkolnym. Dokarmiając ptaki, przedszkolaki uczą się odpowiedzialności, wrażliwości i dbania o środowisko naturalne. Teraz zostało im wypatrywanie wróbli, sikorek, gili… A wiosną? Wiosną ptaki im za to podziękują.
Poznajemy zimowe zabawy i dyscypliny sportowe
Przedszkolaki poznały różne rodzaje zimowych dyscyplin sportowych oraz sprzętu który jest potrzebny do ich uprawiania. Poznały również zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie oraz zostały poinformowane i uświadomione o konieczności ich przestrzegania celem uniknięcia złych skutków dla zdrowia.

Praca plastyczna – „Lubimy prezenty”

Prace plastyczne 

Zabawy matematyczne

Praca plastyczna „Śniegowa chmurka”

„Podaruj wiersz”

Dzieci z gr. ,,Motyle ” wzięły udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta ,,Podaruj wiersz”, poprzez wprowadzenie w magiczny świat literatury Młodego Człowieka w ramach współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielsku Podlaskim oraz realizowanej tematyki w przedszkolu ,,Moje ulubione zwierzątko”.

Mikołajki

Magia i czary, czyli przedszkolne Andrzejki 🗝️🕯️👻

Prawa Dziecka

Poznajemy sylwetkę Janusza Korczaka w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Dzieci dowiedziały się, ze każde z nich ma swoje prawa, których twórca był przyjaciel dzieci – Jan Korczak. Zostały one zapisane w dokumencie -,,Konwencji o prawach dziecka”. Rozmawialiśmy również o obowiązkach, jakie maja dzieci w domu i przedszkolu. Na koniec wykonaliśmy na tablicy w sali ,,Drzewko praw” oraz gazetkę n.t. Praw Dziecka, która umieściliśmy na górnym holu w miesiącu listopadzie. Dzieci nauczyły się również wiersza związanego z powyższym tematem ,,Sprawiedliwa gra-prawa dziecka”.

Utrwalamy wiedzę o bezpieczeństwie

Wstępem do zajęć było tworzenie siatki pytań celem udzielenia odpowiedzi na pytania: ,,Co oznacza słowo- bezpieczeństwo- i kto nam je zapewnia? Co oznacza bezpieczna zabawa? Jak należy dbać o własne bezpieczeństwo? Następnie dzieci udzielały odpowiedzi na pytanie: Co lub kto daje im poczucie bezpieczeństwa i w jakich sytuacjach czują się bezpieczne? Na podstawie powyższych wypowiedzi wykonały prace ,,Sznurek bezpieczeństwa”. W ramach realizowanej tematyki utrwalały wiadomości n.t. grup zawodowych: straży pożarnej, policji oraz pracowników służby zdrowia, a także innych ludzi pomagających w nagłych sytuacjach, zgubieniu się dziecka w tłumie, na plaży, itp. Dzieci codziennie odkrywały tzw. ,,Tajemnice pudełek w kolorach kojarzących się z danym zawodem, w których znajdowały się związane z nimi obrazki ilustracje. Ponadto utrwalały znajomość telefonów alarmowych oraz przedstawiały scenki rozwijające właściwe postawy w sytuacjach zagrożenia z wykorzystaniem atrapy telefonu komórkowego. Podsumowaniem tematyki było wspólne zaprojektowanie i namalowanie plakatu przedstawiającego skojarzenia z nr 112.

Utrwalamy wiadomości na temat urządzeń zasilanych prądem elektrycznym

Urządzenia elektryczne

Dzieci z grupy Motyle opracowując tematykę „Urządzenia elektryczne” poznały pracę blendera. Miksowały jabłka, banany, pomarańcze i mandarynki. Dzieci że smakiem degustowały przygotowany mus owocowy.

Zabawa badawcza

Dzieci z grupy Motyle poznały tworzywa które są dobrymi i złymi przewodnikami ciepła na podstawie zabawy badawczej, do której użyto ciepłej i zimnej wody. Dowiedziały się również, że ciało ludzkie jest także dobrym przewodnikiem ciepła.

Zabawy z okazji Dnia Pluszowego Misia

Zajęcia matematyczne – poznajemy znaki < , > i = oraz ich stosowanie

Dzień Dyni

Zajęcia dydaktyczne

„Motyle” poznają trójkąty.

Zabawa badawcza „Co pływa, co tonie?”

Grupa Motyle – akcja charytatywna

Motyle również pomagają i w Wielką Zbiórkę Grosza dla Kubusia się włączają!

Poznajemy nasze zmysły – grupa Motyle

Praca plastyczna „Okulary” – grupa Motyle

Praca plastyczna „Kubek dla przyjaciela” – grupa Motyle

Nasze emocje – zajęcia w grupie Motyle

Panie z grupy Motyle widziane oczami dziecka

Zabawy na placu przedszkolnym

Zabawy manualne

Zajęcia dydaktyczne

Dzień Chłopaka 

Poznajemy owoce krajowe i egzotyczne

Dzień Przedszkolaka

Zabawy w teatr

Prace plastyczne

Zajęcia dydaktyczne

Zabawy na placu przedszkolnym