Aktualności

Aktualności Komunikat Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020, poz 1604)Dyrekcja przedszkola informuje, że w związku z …