Aktualności

Aktualności KomunikatDziałając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020,poz.1604) informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w …