Aktualności

Aktualności INFORMACJA O PRZEDSZKOLACH PUBLICZNYCH DYŻURUJĄCYCH PODCZAS WAKACJI W 2022 ROKU Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w pracy przedszkoli są niezbędne ze względu na prawo nauczycieli i innych pracowników przedszkoli …