Przedszkole Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim

Aktualności

Podsumowanie akcji charytatywnej
„Cokolwiek dobrego uczynimy naszemu bliźniemu, zyskuje na tym nasza dusza…”
Jesteście wspaniali, jesteście wielcy, jesteście wyjątkowi. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY DZIECIOM, RODZICOM ORAZ PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA , wszystkim innym którzy zechcieli pomóc w AKCJI” ZBIERAMY NAKRĘTKI.dla uczniów z Orzeszkowa.Nasze wspólne przedsięwzięcie przyniosło wspaniałe efekty.
Warto pomagać 💜

Podsumowanie akcji charytatywnej

Wrażliwi na potrzeby innych cała społeczność przedszkola włączyła się w akcję „Łańcuch Dobra” organizowaną przez Stowarzyszenie „ProSalute”. Przyświeca jej szlachetna idea pomocy dzieciom z dystrofią mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wielka mobilizacja przedszkolaków, rodziców i wychowawców zaowocowała łańcuchem długości 511m 55cm. Możemy być dumni z efektów wspólnej pracy.

Komunikat
Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020,poz.1604) informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w przedszkolu, po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim od dnia 22.11.2021 r. do 26.11.2021r.(włącznie) zawiesza się stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie ogólnodostępnej  4-latki ,,Wiewiórki” i w grupie integracyjnej 5-latki ,,Misie”.
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Dyrekcja przedszkola
Komunikat
Działając na podstawie: § 18 ust.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020,poz.1604) informujemy, że po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego od dnia 17.11.2021 r. do 19.11.2021r.(włącznie) zawiesza się stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie ogólnodostępnej  3-latki ,,Krasnale”.
 
Dyrekcja Przedszkola
Komunikat
Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020,poz.1604) informujemy,że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w przedszkolu,
po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim od dnia 03.11.2021 r. do 08.11.2021r.(włącznie) zawiesza się stacjonarne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie ogólnodostępnej  4-latki ,,Wiewiórki”
Zajęcia dydaktyczne będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Dyrekcja Przedszkola
Komunikat
 
Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020, poz 1604)
informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w przedszkolu,
po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim od dnia 29.09.2021 r. do 04.10.2021r. (włącznie) zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie integracyjnej 5-6-latki ,,Biedronki”.
 
Zajęcia dydaktyczne w grupach: „Biedronki”, „Motyle”, „Wiewiórki” będą realizowane za pomocą metod i technik kształcenia na odległość.
 
Dyrekcja Przedszkola
Komunikat
 
Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020, poz 1604)
informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w przedszkolu,
po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim od dnia 27.09.2021 r. do 01.10.2021r. (włącznie) zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie integracyjnej 6-latki ,,Motyle”.
 
Dyrekcja Przedszkola

Komunikat

Działając na podstawie: § 18 ust.2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 2020, poz 1604)
informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w przedszkolu,
po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Bielsku Podlaskim od dnia 20.09.2021 r. do 27.09.2021r. (włącznie) zawiesza się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w grupie integracyjnej 3-latki ,,Krasnale”.
 
Dyrekcja Przedszkola
OGŁOSZENIE
Dyżur wakacyjny 2021
 
Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego dostępne na stronie:
 

Zbiórka karmy dla schroniska „Ciapek” w Hajnówce

Serdecznie dziękujemy całej społeczności przedszkola za udział w akcji zbiórki karmy dla podopiecznych schroniska „Ciapek” w Hajnówce.

Drodzy Rodzice

 

Na podstawie  rozporządzenia MEiN z dnia 08 kwietnia  2021r . zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że przedłuża się do dnia 18 kwietnia 2021r. pracę przedszkoli i żłobków w ograniczonym zakresie.

                 Jednocześnie informujemy, że w okresie od 12.04.2021r do 18.04.2021r realizowana będzie nadal praca zdalna z dziećmi. Zadania do realizacji na poszczególne dni zamieszczane będą na stronie internetowej przedszkola.

Informacja dla rodziców

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola w dn.06.04.2021-15.04.2021 zobowiązani są potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka do wybranego przedszkola podpisując Deklarację dotyczącą zapisu dziecka do przedszkola.

Druk deklaracji dostępny będzie w przedszkolu oraz zamieszczony na stronie internetowej przedszkola.
Deklarację należy wypełnić i złożyć w przedsionku przedszkola.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola nastąpi w dniu 19.04.2021.

 

DEKLARACJA- 2021/2022

 

WYNIKI REKRUTACJI  W ZAKŁADCE —>>  O PRZEDSZKOLU/REKRUTACJA

 

Drodzy Rodzice

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w  dniach 29 marca 2021r. – 11 kwietnia 2021r. przedszkole pracuje w ograniczonym zakresie.

Do przedszkola uczęszczać mogą na wniosek rodzica:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 2. dzieci, rodzice których:
  a)  są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  b)  realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
  c)  realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  d)  pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
  e)  wykonują działania ratownicze,
  f)  są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
  g)  są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  h)  są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  i)  są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
  j)  są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  k)  są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Prosimy o wypełnienie i złożenie stosownych wniosków w przedsionku przedszkola.

Rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko.   (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 )

Dzieci, które zostaną w domach będą mogły skorzystać z edukacji zdalnej.

Praca zdalna prowadzona przez nauczycieli  w czasie ograniczenia działalności przedszkola może przyjąć formy:

 1. wsparcia dzieci i przekazywania im materiałów do samodzielnej „pracy” w domu za pośrednictwem rodziców z wykorzystaniem: strony internetowej przedszkola w zakładce każdej grupy, mailingu do rodziców, itd.;
 2. kontaktu i konsultacji telefonicznych lub mailingu do rodziców;
 3. treści umieszczonych na stronie internetowej przedszkola dotyczących aktualnej tematyki tygodniowej w poszczególnych grupach wg. planów miesięcznych realizujących podstawę programową , kart pracy, przykładów zabaw, zajęć plastycznych, muzycznych, treści wierszy, opowiadań, ćwiczeń ruchowych;
 4. udostępniania na stronie internetowej przedszkola wartościowych linków i ciekawych materiałów edukacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości dzieci.

Dyrekcja Przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

Zasady rekrutacji wraz z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 znajdują się na stronie internetowej przedszkola – przedszkolenr3.pl w zakładce ,,rekrutacja” oraz na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

 

Druki wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z drukami oświadczeń (o wielodzietności rodziny i samotnym wychowywaniu dziecka) będą dostępne na stronie internetowej oraz w  przedszkolu.

Wypełnione druki wniosków wraz z niezbędnymi zaświadczeniami rodzice składają bezpośrednio w przedszkolu w terminie rekrutacji od 1 marca 2021 do 19 marca 2021 w wyznaczonym miejscu.

Szanowni Rodzice,

W związku z postępującym zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce oraz rosnącą liczbą zakażeń bardzo prosimy o obserwację swoich dzieci.

            Zgodnie z zaleceniem MEN i Sanepid-u do przedszkola mogą uczęszczać dzieci bez oznak infekcji górnych dróg oddechowych.

            W przypadku kwarantanny któregokolwiek z domowników dzieci także obowiązkowo pozostają w domu na obserwacji.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja Przedszkola Nr 3

Z Oddziałami Integracyjnymi

Kochani Rodzice!
Zapraszamy was do wsparcia akcji w naszym przedszkolu na rzecz Filipka Łukaszuka. Każdy może pomoc uratować Filipka, wystarczy wrzucić pieniądze do puszki dostępnej w przedszkolu lub dokonać wpłaty:

Kochani, przypominamy o trwającej akcji Wielka Zbiórka Grosza dla Kubusia!💰💙💰

Szanowni Rodzice,

Drogie Dzieci!

Przed nami nowy rok szkolny.

    Serdecznie wszystkich witamy po długiej przerwie!

    Mamy nadzieję, że wracacie do przedszkola wypoczęci, uśmiechnięci i gotowi do wspólnej zabawy i pracy.

    Szczególnie chcemy powitać naszych nowych podopiecznych, którym życzymy szybkiej adaptacji oraz nawiązania wspaniałych znajomości.

    W związku z istniejącą pandemią funkcjonowanie przedszkola będzie odbywało się w nieco zmienionej formule związanej z minimalizowaniem ryzyka zarażenia koronawirusem.

    W trosce o zapewnienie właściwych i bezpiecznych warunków działalności przedszkola zostały opracowane dokumenty, które zostaną przesłane Państwu do zapoznania się drogą elektroniczną w wiadomości e-mail.

     Jeżeli jednak z jakichś powodów decydujecie się Państwo przez jakiś czas pozostawić nadal dziecko w domu, bardzo prosimy o poinformowanie placówki droga e-mailową lub telefonicznie z określeniem czasu nieobecności dziecka w przedszkolu.

Do zobaczenia wkrótce!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

Kochane dzieci !

Bardzo szybko minął nam ten przedszkolny rok, tak bardzo inny od tych, które znaliśmy dotychczas. I chociaż z większością z was już dawno się nie widzieliśmy, to wspomnienia spędzonych wspólnie chwil zachowamy na długo w naszej pamięci.

Przed wami najpiękniejsza pora – wakacje….. To czas rodzinnych wyjazdów, letnich kąpieli, długich, beztroskich spacerów i ciekawych przygód.

Życzymy Wam, by te wakacje były dla Was wesołe, bezpieczne, pełne nowych wrażeń, nieznanych miejsc, ciekawych zabaw i miło spędzonych chwil z najbliższymi. A gdy czas wakacji dobiegnie końca-wypoczęci i zadowoleni wracajcie do przedszkola.

A naszym starszakom, którzy po wakacjach pierwszy raz przekroczą próg szkolny życzymy wielu sukcesów, dobrych kolegów oraz …
miłych wspomnień z przedszkolnych lat.  

Drodzy Rodzice

Składamy serdeczne podziękowanie za trud i zaangażowanie jakie włożyliście w zdalną edukację Waszych dzieci.

Dziękujemy za poświęcony czas, wsparcie i życzliwość. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele.

Życzymy odpoczynku, samych słonecznych dni i udanych wakacji!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna